Szolgáltatásaink

Ügyfélstratégia és Marketing

 A növekedés alappillére az ügyfél. Az NRG ügyfeleinek tartós és folyamatos növekedése érdekében ötvözi az átfogó ügyfélfelmérést a gyakorlati gazdasági műveletekkel. Segítünk megérteni az adott piacon található vevők igényeit és szokásait, a piaci szegmentálást és a célközönség kialakítását amelyek segítségével ügyfeleink előnyt tudnak kovácsolni versenytársaihoz képest. Támogatjuk ügyfeleinket az árképzésben, a marketing politika és a termékstratégia kialakításában az adott piacon.

 

Stratégia és tanácsadás

Stratégia kialakítása során és a tanácsadási szolgáltatásunk keretében felmérjük ügyfeleink legkritikusabb értékeit és lehetőségeit. Alapos és funkcionális szakértelmünkkel, ugyanakkor holisztikus megközelítésünkkel határon átívelő értékeket hozunk létre.

 

HSE

HSE szolgáltatásaink keretében ügyfeleinknek auditálás és biztonságtechnikai ellenőrzések végrehajtását, cégpolitikák/irányelvek elkészítését, vészhelyzet reagálási terv elkészítését, Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) felülvizsgálatát, fejlesztését, elkészítését, (Olajipari) gépek és berendezések biztonságtechnikai felülvizsgálatát, (Olajipari) gépek és berendezések CE megfelelőségi felülvizsgálatát és engedélyeztetését, (Olajipari) gépek és berendezések üzembe helyezéséhez szükséges ellenőrzések elvégzését, Fúrás, lyukbefejezés, és kútmunkálati tevékenységek során, időszakos ill. szúrópróbaszerű műszaki, kitörésvédelmi, tűzvédelmi, és környezetvédelmi jellegű ellenőrzések elvégzését, időszakos és új felvételes dolgozók munkavédelmi oktatását, valamint kénhidrogén (H2S) biztonságtechnikai oktatás lebonyolítását vállaljuk.

 

Energetikai tevékenység

A világ energiaszektora folyamatos változásoknak van kitéve. A fejlődő technológiák, társadalmi igények nemcsak a fogyasztók által felhasználandó energiahordozókat alakítják át, hanem az energiafelhasználási szokásainkat is. Az NRG TRANS KFT tanulmányaival, szakmai tapasztalatával és elemzéseivel igyekszik kielégíteni ügyfeleinek igényeit és munkájával hozzájárulni az energiatudomány fejlődéséhez.

Energetikával kapcsolatos tevékenységeink:

  • tanulmányok, jelentések készítése
  • piackutatás, elemzések készítése
  • szakmai konzultáció

Kommunikáció

Fordítás

Cégünk vállalja szerződések, pénzügyi jelentések, hivatalos dokumentumok, üzleti-és magánlevelek, tudományos szövegek, műszaki-és termékleírások, könyvek, előadások, önéletrajzok, dolgozatok, tanulmányok, reklám-és marketing szövegek és minden más típusú szöveg fordítását, valamint szoftverek és honlapok lokalizációját.

A következő nyelvekre fordítunk:

  • magyar – szerb, horvát, bosnyák, angol

  • szerb, horvát, bosnyák, angol – magyar 

 

A fordítási anyagokat nyomtatva vagy elektronikus úton bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére.

 

Tolmácsolás

Az NRG a megrendelő igényei szerint vállal tolmácsolási feladatokat. A megrendelői igénynek megfelelően a nyelvi közvetítés történhet konszekutív (szakaszos) tolmácsolás, fülbesúgás, illetve szinkrontolmácsolás útján.

  1. Konszekutív tolmácsolást általában konferenciákon, rendezvényeken, tárgyalásokon, stb. alkalmazzák leggyakrabban, ahol a tolmács a felszólaló(k), tárgyalók beszédét célnyelven közvetíti.

  2. A fülbesúgás abban az esetben javasolt, ha egy adott eseményen, helyszínen csak néhány személy nem beszéli az adott nyelvet. Ilyen esetben a tolmács a nyelvet nem beszélő kis csoport (1-2 fő) közelében helyezkedik el és folyamatosan tolmácsol nekik.

  3. Szinkrontolmácsolás alkalmazása esetén különböző nyelveket beszélő személyek az eredeti szöveg elhangzásával közel egy időben valamely általuk beszélt nyelven hallják az elhangzottakat.  Szinkrontolmácsolást leggyakrabban konferenciákon, szakmai előadásokon, rendezvényeken, tréningeken alkalmazunk.

Tolmácsolási nyelveink: 

  • magyarról – szerb, horvát, bosnyák, angol nyelvekre 
  • szerb, horvát, bosnyák, angol nyelvekről – magyar nyelvre 

 

Lektorálás

Az NRG vállalja az elkészült fordítások összevetését a forrásnyelvi szöveggel tartalom, szókincs, szakmai terminológia, nyelvhelyesség, nyelvezet és stílus szempontjából. Az NRG az elkészült szövegek lektorálását a megrendelő igényei szerint vállalja, a fordítási megbízás keretében vagy külön megbízásként.

Az alábbi nyelveken vállalunk lektorálást:

magyar, szerb, horvát, bosnyák, angol nyelvek